Magyar Kulturális TársaságBudapest 2000
      A XXI. század elején Európa különböző országaiban várhatóan olyan társadalmi folyamat játszódik majd le, amely a különböző kultúrájú népeket közelebb hozza egymáshoz.

      A kommunikáció fejlődése - a "GUTENBERG galaxist" felváltó "NEUMANN galaxis" - a különböző társadalmak fejlődésének felgyorsulását jelenti. Ennek egyenes következménye pedig, hogy a különböző népek, nemzetek kultúrája egymáshoz közelebb kerülhet. Ezt a folyamatot tudatosan kell segíteni. Éppen a kommunikáció szinte hihetetlen mértékű fejlődése teszi lehetővé, hogy a nemzetek kultúráját más nemzetek gyorsabban ismerhessék meg. Ez pedig egy kulturális versenyt vonhat maga után.

      Ebben a várható versenyben Magyarország nem maradhat le. Hiszen ha végignézzük Európa történelmét, akkor örömmel tapasztalhatjuk, hogy hazánk szülöttei szinte minden művészeti ágban, minden korban kiemelkedtek, maradandót tudtak alkotni. Sajnos azonban minket, magyarokat általában inkább más területről ismernek.

      Szükség van tehát minden olyan szervezetre, amely tudatosan vállalja fel a magyar kultúra terjesztését, hiszen nem csak a magyar kulturális kormányzat feladata az ország kulturális értékeinek népszerűsítése. A civil szféra jelentős szerepet vállalhat, sőt a mindennapok, az emberi kapcsolatok szintjén igazán hatékonyan a civil szervezetek tudnak fellépni.

      A kultúra, a művészet támogatói minden korban a gazdasági élet vezetői, a mecénások voltak. Így kellene, hogy legyen ez manapság is. Hiszen csak a gazdaság lehet forrása a művészetek, a kultúra fejlődésének. Ezért néhány hazai kulturális, művészeti és gazdasági szakember elhatározta, hogy létrehozza az Allegro Magyar Kulturális Társaság egyesületet, amely célul tűzi ki a magyar művészet, a kultúra európai elterjesztését, népszerűsítését.

Az Allegro Magyar Kulturális Társaság céljait a következőkben határozta meg:

  1.  A Társaság célja, hogy tömörítse mindazokat, akik egyetértenek a Társaság céljaival

2. A Társaság hozzájárul a kultúra népszerűsítéséhez, elsősorban az Európai Unió országaiban. Olyan lehetőségek kutat fel, amelyek megkönnyítik, lehetővé teszik a magyar kultúra, művészet Európában való megerősítését.

3. A Társaság közreműködik Magyarország kulturális arculata  marketing tevékenységének tudatos kialakításában. Együttműködik a magyar kultúra és művészet pozicionálásában, a külpiacok igényeinek, továbbá a külföldi fogadó közeg (társadalmi szerveződések, kulturális egyesületek) megismerésében és a magyar művészet piacra juttatása érdekében kifejtett piacbefolyásolási, marketingkommunikációs, promóciós tevékenységben.

4. Társaság együttműködik  Magyarország  kulturális arculatának Public Relations - a    kommunikáció szervezési és kapcsolatápolási - tevékenységének tudatos kialakításában, a kommunikációs  stratégia és taktika kialakításában, valamint az értékkiválasztásban. Ezen belül:

  - olyan eszközöket kutat fel, amelyek segítségével öregbíthető a magyar jóakarat, jó szándék és jó hírnév Európa társadalmaiban, a nemzetközi színtereken és a határon túli magyarság körében.

  - hozzásegíti a mindenkori kormányzatot  a külföldön megjelenítendő és megjelenő magyar ország-arculat és Magyarország kép tudatos, tervszerű kialakításában.

  5. A Társaságnak pártpolitikai célja és oka nincs, pártoktól független szervezet, pártpolitikai tevékenységet nem folytat, politikai szervezetteket nem támogat, tőlük támogatást nem fogad el. A Társaság országgyűlési, fővárosi és megyei önkormányzati képviselőjelöltet nem  állít és nem támogat.A társasági célok eléréséhez szükséges módszerek, lehetséges eszközök

1. Kulturális marketing tevékenység piackutatás - Piacbefolyásolás

Olyan kutatások elvégzése, amelyek elősegíthetik az Egyesület céljaiban körvonalazott feladatok megvalósítását. Felmérés a magyar kultúra helyéről és szerepéről az európai kulturális örökségben, illetve az európai nemzetek  kulturális szokásainak, igényeinek feltérképezése, hogy ezáltal olyan programajánlatokat lehessen számukra megtervezni és kivitelezni, amelyek elősegítik a magyar kultúrának a megcélzott közönség körében történő népszerűsítését. Olyan programok kivitelezése, amelyek elősegítik a magyar kultúra megszilárdítását.

 2. Kulturális Public Relations tevékenység a magyar kultúra "követeinek" segítségével

Olyan gazdasági-, kulturális szakemberek, művészek, tudósok, oktatók megnyerése, akik hazánk kulturális követeként erősítik a magyar kultúra jó hírét.


3. A magyar kultúra terjesztése

  a. A turizmus segítségével

A Magyarországra látogató - u.n. beutazó - turizmus segítése a kultúra, a művészetek eszközeivel. (Konferenciaturizmus, borturizmus, falusi turizmus)

b. Az európai intézményeken, regionális szervezeteken keresztül

Hazánkat a különböző európai regionális szervezetekben képviselő szervezetek és személyek, tisztségviselők tekintélyét felhasználva a magyar kultúra népszerűsége, presztízse növelése.

c. Az európai civil szervezeteken keresztül

Az európai - regionális - civil szervezetekben tevékenykedő magyar tisztségviselők presztízsének felhasználásával a magyar kultúra támogatottságának növelése.

d. A külföldi magyar intézeteken keresztül

e. Személyes kapcsolatokon keresztül

4. Pályázatok, források, támogatók, mecénások felkutatása és projektek menedzselése

Európa országaiban a kiírásra kerülő pályázatok figyelése, és követése illetve a lehetőségekre, a kultúra hazai szereplőinek figyelmét ráirányítva olyan projektek létrehozása menedzselése, amelyek az Egyesület céljaiban megfogalmazottakkal összhangban állnak.

Nyilatkozat      Az Allegro Magyar Kulturális Társaság, Egyesület független, pártpolitika mentes szervezet. Tagja lehet bármely, magyar vagy külföldi állampolgár és/vagy szervezet, aki/amely magára nézve kötelezően elfogadja az Egyesület céljait, illetve a jelen nyilatkozatot.

      Az Egyesület tagjai jelen aláírásukkal hitelesítik azon vállalásukat, miszerint, személyes példájukkal, személyes szerepvállalásukkal azon munkálkodnak, hogy a magyar művészet, a magyar kultúra az európai népek családjában ismertebb és népszerűbb legyen. Ebben a munkában képességeikhez mérten részt vállalnak.

      Az Egyesület tagjai vállalják, hogy mindennapi - gazdasági, művészeti stb. - tevékenységük során az Egyesület céljai érdekében felkutatnak és az Egyesület számára, hozzáférhetővé tesznek minden olyan lehetőséget, amely a magyar kultúra nemzetközi elismerését, elismertetését, népszerűsítését szolgálja.


Budapest 2000. __________.___.

 
______________________________

Tag